VCCA

Ủy ban Thương mại Lành mạnh Hàn Quốc (KFTC) phạt nặng ba nhà sản xuất điện thoại cầm tay và ba công ty cung cấp mạng di động về hành vi thỏa thuận tăng giá trong lĩnh vực viễn thông

edf40wrjww2News:News_Content

 KFTC đã phát hiện ra rằng từ giữa năm 2008 đến năm 2010, các công ty nói trên đã thỏa thuận tăng giá bán lẻ điện thoại cầm tay và đưa ra quảng cáo giảm giá gây nhầm lẫn đối với người tiêu dùng. Mặc dù, chưa có quyết định chính thức từ phía KFTC nhưng theo thông cáo báo chí của KFTC thì các công ty trên đã không chỉ bị phạt vì thực hiện hành vi gian dối người tiêu dùng mà còn bị phạt vì thực hiện hành vi thỏa thuận tăng giá bán hàng hóa.

Công ty SK Telecom bị phạt mức cao nhất là 20.2 tỷ Won (tương đương với 17 triệu USD). Tiếp theo đó, Samsung Electronics bị phạt 14.2 tỷ Won (tương đương với 12 triệu USD), KT bị phạt 5.1 tỷ Won (tương đương với 4 triệu USD) và LGU+ bị phạt 2.9 tỷ Won (tương đương với 2 triệu USD). Các công ty còn lại chịu mức phạt ít hơn. Ngoài ra, SK Telecom còn phải bị phạt khoản tiền 440 triệu Won (tương đương với 388.000 USD) do thực hiện hành vi phân biệt đối xử giữa các cửa hàng chi nhánh và các cửa hàng khác không phải là chi nhánh của công ty. Cụ thể,  SK Telecom đã đe dọa không kích hoạt cho các điện thoại Samsung được mua ở các cửa hàng không phải là chi nhánh của công ty

Nguồn: Ban HTQT

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Trước yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế thị trường, Luật Cạnh tranh được ban hành năm 2004, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2005 được áp dụng cho tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, c
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định