VCCA

Ủy ban thương mại lành mạnh Hàn Quốc tuyên phạt 25 hãng vận tải biển do có hành vi thoả thuận

edf40wrjww2News:News_Content

Sau khi điều tra, KFTC phát hiện 25 hãng vận tải biển, bao gồm cả Goldway, đã tổ chức các cuộc họp trong khoảng thời gian từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 2 năm 2014 và đi đến thống nhất tăng phí phát hành các loại chứng từ đối với các hãng gửi hàng xuất khẩu nhỏ, từ mức tối đa 19.000 won trước đây tăng lên 30.000 won kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2014. Nhóm các doanh nghiệp tham gia thoả thuận cũng thống nhất sẽ cắt đứt quan hệ với bất kỳ doanh nghiệp nào không không tham gia vào thoả thuận tăng giá và loại các doanh nghiệp này ra khỏi các giao dịch phân chia hàng hoá chuyên trở. Các bên tham gia thoả thuận cũng đồng ý cùng gửi thư vào ngày 24 tháng 2 năm 2014 để chính thức thông báo việc tăng giá đến các khách hàng. Thông báo tăng giá sẽ được từng doanh nghiệp gửi tới cho từng khách hàng.

Trên cơ sở nội dung thống nhất, ngày 24 tháng 2 năm 2014, các doanh nghiệp tham gia thoả thuận đã đồng loạt gửi thông báo tăng phí phát hành các loại chứng từ đến các khách hàng, với mức phí mới được thông báo và đã được áp dụng là 30.000 won kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2014. Có hai hãng vận tải biển không tham gia vào thoả thuận tăng giá đã bị loại một phần hoặc hoàn toàn ra khỏi các giao dịch phân chia hàng hoá chuyên trở, và vì vậy đã gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh.

(Tin từ Ủy ban thương mại lành mạnh Hàn Quốc, website: http://eng.ftc.go.kr )

(Phòng Điều tra vụ việc hạn chế cạnh tranh)

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Trong thời gian vừa qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhận thấy thực trạng đưa thông tin theo hướng "thổi phồng" công dụng sản phẩm, đặc biệt đối với loại sản phẩm là thực phẩm trong hoạt động bán hàng đa cấp diễn ra kh
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định