BVNTD

Ủy ban thương mại lành mạnh Hàn Quốc tuyên phạt 25 hãng vận tải biển do có hành vi thoả thuận

22/07/2019

edf40wrjww2News:News_Content

Sau khi điều tra, KFTC phát hiện 25 hãng vận tải biển, bao gồm cả Goldway, đã tổ chức các cuộc họp trong khoảng thời gian từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 2 năm 2014 và đi đến thống nhất tăng phí phát hành các loại chứng từ đối với các hãng gửi hàng xuất khẩu nhỏ, từ mức tối đa 19.000 won trước đây tăng lên 30.000 won kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2014. Nhóm các doanh nghiệp tham gia thoả thuận cũng thống nhất sẽ cắt đứt quan hệ với bất kỳ doanh nghiệp nào không không tham gia vào thoả thuận tăng giá và loại các doanh nghiệp này ra khỏi các giao dịch phân chia hàng hoá chuyên trở. Các bên tham gia thoả thuận cũng đồng ý cùng gửi thư vào ngày 24 tháng 2 năm 2014 để chính thức thông báo việc tăng giá đến các khách hàng. Thông báo tăng giá sẽ được từng doanh nghiệp gửi tới cho từng khách hàng.

Trên cơ sở nội dung thống nhất, ngày 24 tháng 2 năm 2014, các doanh nghiệp tham gia thoả thuận đã đồng loạt gửi thông báo tăng phí phát hành các loại chứng từ đến các khách hàng, với mức phí mới được thông báo và đã được áp dụng là 30.000 won kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2014. Có hai hãng vận tải biển không tham gia vào thoả thuận tăng giá đã bị loại một phần hoặc hoàn toàn ra khỏi các giao dịch phân chia hàng hoá chuyên trở, và vì vậy đã gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh.

(Tin từ Ủy ban thương mại lành mạnh Hàn Quốc, website: http://eng.ftc.go.kr )

(Phòng Điều tra vụ việc hạn chế cạnh tranh)

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương