BVNTD

Ủy ban Thương mại liên bang Hoa Kỳ (FTC) chấp thuận thông qua có điều kiện vụ việc tập trung kinh tế giữa Công ty Elanco Animal Health và Công ty Bayer Animal Health GmbH

17/07/2020

     Sau khi tiến hành thẩm định, ngày 15 tháng 7 năm 2020, FTC đã công bố rằng việc Công ty Elanco Animal Health (Elanco) mua lại Công ty Bayer Animal Health GmbH (Bayer) (cả hai công ty đều hoạt động trên lĩnh vực cung cấp các sản phẩm chăm sóc thú y toàn cầu) có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh trên thị trường.

     Do đó, nhằm ngăn ngừa những tác động hạn chế cạnh tranh của giao dịch mua lại giữa Elanco và Bayer, FTC đã thống nhất áp dụng điều kiện như sau: Yêu cầu Elanco bán lại sản phẩm Osurnia (điều trị kê toa liều thấp cho bệnh viêm tai giữa, viêm tai ngoài ở chó) cho Công ty Dechra; bán lại sản phẩm Capstar (điều trị diệt bọ chét trưởng thành ở chó qua đường miệng) cho Công ty PetIQ và sản phẩm StandGuard (diệt ký sinh trùng dành cho gia súc) cho Tập đoàn Neogen. Theo đó, Elanco phải chuyển tất cả quyền sở hữu trí tuệ và các tài sản liên quan đến những sản phẩm nói trên cho người mua tương ứng. FTC sẽ chỉ định một bên giám sát tạm thời để xem xét nghĩa vụ thực hiện những điều kiện này.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương