BVNTD

Việt Nam tham gia Cuộc họp lãnh đạo cấp cao Cơ quan Cạnh tranh ASEAN lần thứ ba năm 2022

03/11/2022

Ngày 17 tháng 10 năm 2022, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương tham dự Cuộc họp Lãnh đạo cấp cao Cơ quan Cạnh tranh ASEAN lần thứ ba năm 2022 (ASEAN Heads of Competition Agencies) theo hình thức trực tuyến.

Cuộc họp Lãnh đạo cấp cao Cơ quan Cạnh tranh ASEAN (AHCA) lần thứ ba năm 2022 được diễn ra vào ngày 17 tháng 10 năm 2022 theo hình thức trực tuyến, với sự tham dự của các nhà Lãnh đạo đứng đầu cơ quan cạnh tranh của 10 nước thành viên ASEAN và đại diện Ban Thư ký ASEAN. Ông Trịnh Anh Tuấn – Phó Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương đã đại diện tham dự Cuộc họp. Cuộc họp tập trung vào một số nội dung quan trọng cần thảo luận và triển khai trong thời gian sắp tới liên quan đến hoạt động thực thi chính sách và pháp luật cạnh tranh tại các nước ASEAN.

Ảnh: Đại diện các Nhà Lãnh đạo cấp cao Cơ quan Cạnh tranh ASEAN, Ban Thư ký ASEAN tham gia Cuộc họp AHCA lần thứ ba theo hình thức trực tuyến

Trong bài phát biểu khai mạc, Bà Nik Hafimi binti Abdul Haadii, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Brunei Darussalam (CCBD), đồng thời giữ vai trò Chủ tịch AHCA năm 2022 đánh giá cao Nhóm chuyên gia ASEAN về Cạnh tranh (AEGC) và Ban Thư ký ASEAN đã hoàn thành việc xây dựng Tài liệu Nguyên tắc Hướng dẫn Đàm phán Hiệp định Khung ASEAN về Cạnh tranh (AFAC) làm cơ sở để khởi động đàm phán Hiệp định Khung ASEAN về Cạnh tranh. Việc khởi động đàm phán AFAC trong năm 2022 cho thấy các nước ASEAN tái khẳng định cam kết sẽ phát triển và củng cố chiến lược khu vực ASEAN theo hướng một ASEAN công bằng, năng động, đổi mới và có môi trường cạnh tranh. Hiệp định AFAC sẽ là khuôn khổ pháp lý quan trọng nhằm tạo dựng và duy trì môi trường kinh doanh lành mạnh và bình đẳng tại ASEAN thông qua việc tạo thuận lợi cho hoạt động phối hợp và hợp tác về cạnh tranh xuyên biên giới giữa các nước thành viên ASEAN, đồng thời cung cấp các biện pháp xử lý hiệu quả các vấn đề cạnh tranh mà các bên cùng quan tâm.

Cũng tại Cuộc họp, Lãnh đạo các cơ quan cạnh tranh ASEAN đã rà soát và cập nhật các hoạt động mà các cơ quan cạnh tranh đã triển khai theo “Tuyên bố chung của các Cơ quan Cạnh tranh ASEAN về duy trì chính sách cạnh tranh trong bối cảnh phục hồi kinh tế”. Tuyên bố đã được đăng tải trên website cơ quan cạnh tranh các nước thành viên ASEAN và asean-competition.org vào tháng 5 năm 2022(1). Tuyên bố chung đã nhấn mạnh tầm quan trọng của chính sách cạnh tranh trong việc hỗ trợ phục hồi kinh tế và thừa nhận sự tham gia chặt chẽ giữa các cơ quan Chính phủ là rất quan trọng để tạo điều kiện thúc đẩy phục hồi kinh tế cho khu vực ASEAN.

Tiếp theo đó, Lãnh đạo các cơ quan cạnh tranh ASEAN tiếp tục thảo luận các công việc được triển khai trong khuôn khổ Kế hoạch hành động ASEAN về Cạnh tranh trong năm 2022, một số hoạt động nổi bật gồm (i) xây dựng Sổ tay Điều tra ASEAN về Chính sách và Luật Cạnh tranh cho lĩnh vực kinh tế kỹ thuật số và (ii) xây dựng Hướng dẫn chia sẻ và hợp tác trong các vụ việc mua bán và sáp nhập doanh nghiệp trong các nước ASEAN.

Cuộc họp AHCA là cuộc họp thường niên giữa các nhà lãnh đạo đứng đầu Cơ quan Cạnh tranh các nước ASEAN. Cuộc họp AHCA được tổ chức hàng năm để các nhà Lãnh đạo Cấp cao Cơ quan Cạnh tranh ASEAN trao đổi về chính sách, thực thi luật và chính sách cạnh tranh ở cấp cao, cập nhật tình hình thực thi chính sách và luật cạnh tranh tại các quốc gia; đồng thời đưa ra những chủ đề thảo luận mang tính chất khu vực, định hướng nhằm hoàn thiện hóa, tạo thuận lợi hóa cho việc thực thi chính sách và luật cạnh tranh ASEAN trong dài hạn, góp phần thúc đẩy Cộng đồng Kinh tế ASEAN phát triển bền vững.

Để biết thêm thông tin về Hợp tác khu vực ASEAN về Chính sách Cạnh tranh, có thể truy cập trang điện tử www.asean-competition.org./.

(1)https://www.asean-competition.org/read-news-ahca-joint-statement-on-maintaining-competition-policy-in-post-pandemic-economic-recovery

 

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương