BVNTD

Yêu cầu chấm dứt hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối với 03 công ty viễn thông Armenia

22/07/2019

edf40wrjww2News:News_Content

SCPEC đã xem xét các khiếu nại của một số công dân với dịch vụ Internet qua modem USB. Đại diện cơ quan này cho biết kiểm tra các khiếu nại cho thấy một số vấn đề với hoạt động của K-Telecom, Armen Tel và Orange Armenia đó là các công ty này đã sử dụng quy định trong hợp đồng giao dịch cho phép họ tính phí thuê bao ngay cả thời điểm họ không cung cấp dịch vụ. Việc rà soát khiếu nại của công dân cũng phản ánh một số khó khăn hiện nay phát sinh trong những trường hợp thuê bao chấm dứt hợp đồng khi mà nhà mạng tự động gia hạn bởi vì các công ty đó vẫn thu lợi nhuận ngay cả khi họ không hề cung cấp dịch vụ. SCPEC nhấn mạnh rằng thuê bao chỉ phải trả tiền cho dịch vụ họ thực sự nhận được. Với quyết định của Ủy ban cạnh tranh Armenia, K-telecom, ArmenTel và Orange Armenia bị cảnh cáo nghiêm khắc và buộc phải chấm dứt hành vi vi phạm trên.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Qua phản ánh của người dân, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia – Bộ Công Thương (UBCTQG) đã thu thập được một số thông tin liên quan đến dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép liên quan đến Công ty Cổ phần Thương