VCCA

Yêu cầu chấm dứt hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối với 03 công ty viễn thông Armenia

edf40wrjww2News:News_Content

SCPEC đã xem xét các khiếu nại của một số công dân với dịch vụ Internet qua modem USB. Đại diện cơ quan này cho biết kiểm tra các khiếu nại cho thấy một số vấn đề với hoạt động của K-Telecom, Armen Tel và Orange Armenia đó là các công ty này đã sử dụng quy định trong hợp đồng giao dịch cho phép họ tính phí thuê bao ngay cả thời điểm họ không cung cấp dịch vụ. Việc rà soát khiếu nại của công dân cũng phản ánh một số khó khăn hiện nay phát sinh trong những trường hợp thuê bao chấm dứt hợp đồng khi mà nhà mạng tự động gia hạn bởi vì các công ty đó vẫn thu lợi nhuận ngay cả khi họ không hề cung cấp dịch vụ. SCPEC nhấn mạnh rằng thuê bao chỉ phải trả tiền cho dịch vụ họ thực sự nhận được. Với quyết định của Ủy ban cạnh tranh Armenia, K-telecom, ArmenTel và Orange Armenia bị cảnh cáo nghiêm khắc và buộc phải chấm dứt hành vi vi phạm trên.

tin mới cùng chuyên mục

Danh mục khác

Nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về thực thi các quy định kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) v
Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (BVQLNTD) và Điều 8 Nghị định 99/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BVQLNTD (Nghị định